Friday, 5 August 2011

Simon yn ddangos arweinyddiaeth yn barod?

Dwi newydd wedi edrych ar yr erthygl canlynol o wefan golwg360: http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/45935-galw-am-ddatganoli-pwerau-dros-yr-heddlu ac mae'n edrych yn debyg imi bod, wrth son am petha megis ddatganoli pwerau drost yr heddlu, carchardai ayyb, mae Simon Thomas yn ddangos ei gallu i trafod materion weddol pwysig, yn ogystal a'i allu i arwain trafodaeth ar y pynciau hyn. Arwydd bod y fo fydd dewis clir i arwain y Blaid y flwyddyn nesaf efallai?    

No comments:

Post a Comment