Friday, 5 August 2011

Addysg Gymraeg yn "anfantais academaidd a chymdeithasol"!!!

Ddaru'r erthygl yma o golwg360:   http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/46025-gwario-arian-cyhoeddus-i-osgoi-addysg-gymraeg neud i mi teimlo'n mor flin fel roeddwn i'n teimlo roedd rhaid imi sgrifennu rhywbeth.

Yn gyntaf, yn sicr, mae'n gywilyddus bod yr RAF yn defnyddio pres trethdalwyr er mwyd anfon 52 o blant i ysgolion preifat ym Mangor, ond teimlaf bod y rhesymeg yn waeth fyth. Hynny yw, ei fod nhw'n meddwl mae addysg ddwy-ieithog yn anfantais addysgiadol a chymdeithasol!! Dwi'n meddwl mae Llyr Huws Gruffydd yn gwbwl gywir ynglyn a'i ymateb. Ac yn sicr, credaf mae'r RAF yn gwbwl hyrt yn aros mewn lefydd Gymraeg eu iaith os oes ganddynt nhw problemau hefo polisiau addysgiadol y sir.

No comments:

Post a Comment