Friday, 5 August 2011

Dysgwr y Flwyddyn 2011

Llongyfarchiadau i Kay Holder am lwyddo yn y cystadleaeth y flwyddyn hon. Ond mae'n rhaid i mi dweud, er yn amlwg roedd hi'n heuddu ennill, dwi'n ofni wneith hyn rhoi'r argraff anghywir i pobol sydd yn bwriadu dysgu'r iaith, h.y. wneith pobol dechra meddwl fod yr unig fath o pobol sydd yn medru dysgu'r Gymraeg ydi rhai sydd eisioes wedi lwyddo i ddysgu dwy neu tair iaith yn lwyddianus cyn symud ymlaen i'r Gymraeg, ond efallai fy mod i'n anghywir.

Ta waeth, llongyfarchiadau unwaith yn rhagor Kay!
 

No comments:

Post a Comment