Sunday, 31 July 2011

Dysgu'r Llydaweg

Tybed os oes rhywun fedrith helpu fi o gwbwl? Ar hyn o bryd dwi'n ymgeisio ddysgu Llydaweg yn fy amser rhydd, ac mae gen i llyfr da iawn ar gyfer ddechreuwyr, sef "Colloquial Breton: A Conmplete Course for beginners." Rwan ta, er fy mod i mond ar dechra fy nhaith o ddysgu'r iaith, rydw i eisioes yn tybio sut i bwrw mlaen unwaith fyddai wedi darfod y cwrs. Hynny yw, dwi heb wedi darganfod cyrsiau pellach yn y Llydaweg, er fy mod i wedi darganfod ambell i lyfr gramadeg a geiriadur. Felly os oes yna rhywun sydd yn gwybod os oes yna cysiau pellach yn bodoli er mwyn i fi bwrw mlaen hefo fy astudiaeth o'r iaith, byswn i'n wir yn werthawrogi cael gwybod amdanynt.

Diolch

Gog Amlieithog   

No comments:

Post a Comment