Saturday, 27 August 2011

Rhaglenni'r Haf ar S4C a ddysgwyr.

Ar y cyfan, mae adegau pryd dwi eisio adolygu rhaglenni S4C yn brin iawn, ond, o rhan rhaglenni ar gyfer ddysgwyr, dwi'n teimlo fel mae rhaid rhoi rhywfaint o sylw i'r rhaglenni unigol sydd wedi cael eu ddarlledu drost yr Haf eleni.

Cystadleuaeth Ddysgwyr Y Flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol. Er fy mod i eisioes wedi sgwennu post yn ddymuno llongyfarchiadau i enillydd y cystadleuaeth eleni, dwi eisio nodi fy mod i'n teimlo mae'r cystadleuaeth hon yn un arbennig o dda i ddangos bod mae gen pobl ddifordeb mewn ddysgu'r iaith i safon uchel iawn (ac ei fod hi'n bosib ei ddysgu i safon uchel), ac o safbwynt finna fel Cymro-Cymraeg, mae'n calonog iawn i gweld y ffasiwn pobl yn ceisio ddysgu'r iaith, ac dwi'n gobeithio fydd nifer fawr o pobl yn bwrw mlaen gyda ddysgu'r iaith.

Cariad@Iaith: Cyfres arbennig o dda ar y cyfan ac rydw i'n gobeithio'n fawr wneith S4C penderfynnu i gynhyrchu cyfres yn flynyddol. Rydw i'n meddwl roedd y tiwtoriad yn rhagorol ac roedd y "celebs" yn brwd iawn. Mae'n calonog iawn unwaith eto i weld bod mae yna mor gymaint o ewyllus dda tuag at yr iaith yn ogystal a'r ffaith bod mae pobl o chefndiroedd wahanol yn fodlon ei ddysgu.

Welsh in a Week: Unwaith eto, cyfres arbennig o dda sydd yn ddangos bod mae yna nifer sylwyddol o pobl sydd yn awyddys i ddysgu'r iaith, nid er fwyn cwbwlhau tasgau'r wythnos yn unig ond, yn achos y cyfweliadau hefo ddysgwyr rhugl, mae'n calonog iawn ar y cyfan i weld pobl sydd yn mor fodlon i ceisio ddysgu'r iaith.

Ar y cyfan felly, dwi'n teimlo fel mae rhaglenni a'r ddigwyddiadau fel yr uchod yn werthfawr iawn, nid yn unig i ddysgwyr, ond er fwyn gadael i Cymry-Cymraeg rhugl gwybod y mae yna pobl sydd yn fodlon ddysgu'r iaith. Yn ogystal, teimlaf mae'r rhaglenni'n hysbysebiad dda i'r iaith ar gyfer pobl ddi-Gymraeg sydd efallai eisio ei ddysgu (ond, os felly, teimlaf efallai fydd rhaid hysbysebu nhw yn y ddyfodol ar sianeli megis BBC 1 a 2 ac ITV er fwyn ddenu fwy o bobl i gwylio nhw.)   
No comments:

Post a Comment