Thursday, 25 August 2011

Canlyniadau: TGAU

Hoffwn ddymuno llongyfarchiadau i bawb sydd wedi llwyddo heddiw, yn enwedig gan ystyried y chynydd sydd wedi bod mewn canran y ddisgyblion llwyddiannus. Er gwaethaf hyn, teimlaf mae rhaid i ysgolion ledled Cymru, yn ogystal a Llywodraeth Cymru, gwneud rhagor er fwyn cau'r bwlch sydd eisioes yn bodoli rhwng bechgyn a merched o ran y canlyniadau gorau, yn ogystal a'r bwlch rhwng Cymru ac ar ochr arall o glawdd Offa.

Ond, mae yna rhywbeth tydw i ddim yn ddeall yn iawn ynglyn a'r canlyniadau'r flwyddyn hon. Yn ol yr erthygl yma o golwg360: http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/47729-tgau-llai-yn-astudio-ieithoedd mae yna pethau diddforol yn cael ei nodi ynglyn a Cymraeg a gwyddoliaeth. Yn gyntaf, sut ydi o'n bosib i gynydd bodoli yn nifer ddisgyblion sydd yn sefyll arholiadau Gwyddoniaeth os mae'r pwnc yn un craidd, ac felly mae rhaid i pob ddisgybl sefyll arholiad yn y pwnc? Yn ogystal, sut fedrith 'na bod cwymp yn y nifer sydd yn sefyll arholiadau Cymraeg (iaith 1af ac ail iaith) os mae'r pwnc wedi bod yn pwnc ar amserlen ysgol pob ddisgybl ers 1999? 

No comments:

Post a Comment