Monday, 29 August 2011

Adolygiad: A Little Book of Language, gan David Crystal.

Gan fy mod i'n ymddiddfori mewn Ieithyddiaeth, ddaru fi ffeindio'r llyfr hwn yn ddiddforol dros ben ar y chyfan.  Yn ogystal, teimlaf mae'r llyfr hwn yn ddigon ysgafn hefyd i ddenu sylw a chadw ddiddfordeb pobl sydd ddim wrth rheswm hefo chefndir academaidd mewn Ieithyddiaeth. Felly dda iawn David Crystal!

O'r pennodau ble ddaru'r awdur esbonio sut mae babanod a phlant ifanc yn ddysgu ieithoedd wahanol, ddwyieithrwydd yn ogystal a hanes ddatblygiad iaith fel rydan ni'n ei nabod hi heddiw a ddatblygiad sgwennu mewn sawl ieithoedd, mae yna sawl pennodau'r llyfr wneith ddenu sylw ei ddarllenwyr am nifer o rhesymau gwahanol.

I fi yn personol, mae'r pennod terfynnol, sydd yn ymdrin a'r agweddau gwahanol o byd ieithyddol pobl, mae'r awdur yn rhestru 6 o bethau wahanol sydd efallai yn berthnasol i pobl wahanol. O safbwynt finnau, mae'r pwyntiau ynglyn a'r pwysicrwydd o ddysgu ieithoedd gwahanol, yn ogystal a'r pwyntiau sydd yn ymdrin a ieithoedd sydd o fewn beryg o farw allan, a ieithoedd lleiafrifol. Mae'r 2 bwynt olaf yn bwysig dros ben i fi gan ystyried fy mod i eisio ddilyn gyrfa yn y maes Polisi a Chynllunio Ieithyddol yma yng Nghymru.

Felly, i gloi, dwi'n teimlo mae'r llyfr hwn yn sicr yn werth ddarllen os oes ganddoch chi ddiddfordeb mewn agweddau wahanol o ieithyddiaeth ac iaith yn gyffredinol.
1 comment: