Thursday, 18 August 2011

Canlyniadau

Hoffwn heddiw i ddymuno pob lwc a llongyfarchiadau ar gyfer pawb sydd yn cael eu chanlyniadau lefel A heddiw. Er fy mod i wedi graddio erbyn hyn dwi'n cofio sut roeddwn i'n teimlo pedair flynedd yn ol yn glir iawn. Felly llongyfarchiadau a phob lwc ar gyfer y dyfodol.

No comments:

Post a Comment