Sunday, 10 June 2012

Helo, fi sy' 'ma...

Dwi'n gwybod nag ydw i wedi postio fawr o ddim byd ers mis Medi'r llynedd, ond roeddwn i'n brysur yn y Prifysgol yn sgwennu aseiniadau ayyb. Ond dwi wedi darfod ym Mangor bellach ac mi fyddai'n ceisio blogio mor gymaint ag y fedrai o hyn ymlaen.

O.N. Gyda llaw, dwi ddim yn hollol sicr os ydw i wedi nodi hyn o'r blaen neu peidio ond, mae'n ddrwg gen i os oes yna, neu os fydd yna, unrhyw camdreiglo/sillafu yn unrhywbeth dwi'n postio, dwi heb wedi arfer ysgrifennu yn y Gymraeg ers imi gadael yr ysgol saith mlynedd yn ol. 

No comments:

Post a Comment