Thursday, 1 September 2011

Elin Jones yn gyhoeddi ei fwriad i sefyll fel ymgeisydd i arwain y Blaid.

Er fy mod i wedi nodi mewn post yn y gorffennol (yn mis Gorffenaf dwi'n meddwl) y rhesymau drost peidio ethol Elin Jones fel arweinydd nesaf Plaid Cymru, mae 'na pethau dda ei fod hi wedi gyhoeddi ei bwriad i ymgeisio. Yn gyntaf wrth gwrs, mae'n bosib i aelodau'r Blaid cynnal trafodaeth go iawn rwan bod rhywun arall heb law am Dafydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi bwriad i ymgeisio.

Rheswm arall y bydd o les i'r trafodaeth ydi'r ffaith bod Elin wedi son am annibyniaeth. Er fy mod i yn personol yn credu ddylwn ni cael fwy o pwerau er fwyn profi i pobol Cymru mae'n posib i'r Cymry rhedeg Cymru'n well 'na San Steffan cyn trafod annibyniaeth ar lefel cenedlaethol, dwi'n falch fod mae'r gair "annibyniaeth" hefo cyfle i ddod i fewn i'r ddadlau drost y misoedd nesaf, oherwydd dwi'n teimlo mae rhaid i'r Blaid fod ychydig fwy onest am y ddyfodol mae nhw eisio i Gymru.

No comments:

Post a Comment