Thursday, 21 May 2015

Dyma fi, ar ôl bron i 3 blynedd o absenoldeb

Dyma fi wedi ddychwelyd ar ôl peth amsar. Mae 'na amryw o rhesymau pam, ond mi fyddaf yn ceisio ail-gydio ar y blog, rŵan bod petha 'di tawelu rhywfaint yn fy mywyd addysgiadol a phersonol.

Mi fyddaf yn edrych ar yr un hen bynciau, ieithoedd tramor, llenyddiaeth, ac wrth gwrs, gwleidyddiaeth. Gobeithio caf sgwennu rhywbeth dros y penwythnos.

Hwyl am y tro!

1 comment:

  1. Dyna beth rhyfedd! Dyma hefyd y tro cyntaf mewn tair blynedd i fi edrych ar yr eitem hon yn fy rhestr ffefrynnau. Croeso nôl!

    ReplyDelete